Photographer: Ilya Rovniy, Model: Liza, BEDFORD STUDIO, 2020.