Malenkiy Yarche for Buro247 & Yandex Music.
Art director & photo: Ilya Rovniy, Artist: @malenkiyyarche, Style: @dklkvna, Assist to style: @amaaaaga
Make-up: @mua.shemetova, Gaffer: @nikita_pavlov01,  2024.