Campaign Adidas® "Superstar 2020".
Superstar’s heroes: Yury Dud, Nastya Ivleeva, Tommy Cash, Noize MC, Manizha, GONE.Fludd,
Ekaterina Selezneva, Gosha Konyshev, Alina KIS-KIS, Sonya KIS-KIS.
Photographer: Ilya Rovniy,  Production: Rabochee Nazvanie.
Moscow, 2020.